Dịch vụ Đăng ký tên miền

Tên miền (Domain) là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường. Một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới website của bạn. Khi sở hữu một tên miền, đối tượng khách hàng của bạn giờ đây đã không còn bị giới hạn về mặt địa lý hay thời gian mà hoàn toàn có thể truy cập, mua hàng online trên Website của bạn mọi lúc mọi nơi.

Bảng giá tên miền Việt Nam

Bảng giá tên miền Việt Nam
Bảng giá tên miền Việt Nam

 

Bảng giá tên miền Quốc tế

Bảng giá tên miền Quốc tế
Bảng giá tên miền Quốc tế